Aan de hand van een plan gaat het traject van start. In het plan staat beschreven hoe we te werk gaan, wat we willen bereiken en hoeveel gesprekken we gaan voeren. Ook maken we afspraken of er derden bij het traject betrokken worden (bijv. je leidinggevende).