Over de naam Proteus

  • Home
  • Over de naam Proteus

Proteus

De naam Proteus heeft een bijzondere betekenis en is afkomstig uit de Griekse mythologie. Hierin komt Proteus naar voren als een zeegod, met drie belangrijke kenmerken:

  • Proteus kon van vorm van veranderen (vergelijkbaar met Barbapappa). Proteus kon zichzelf aanpassen aan de eisen van de omstandigheden, met name wanneer gevaar dreigde;
  • Proteus bezat de gave om de toekomst te voorspellen;
  • Proteus deed elke middag een dutje.

Proteus wordt door veel auteurs gezien als een interessante en passende metafoor voor de moderne loopbaan. Die wordt steeds meer gekenmerkt door dynamiek en beweging. Om op de huidige arbeidsmarkt wendbaar en weerbaar te zijn, is het noodzakelijk dat medewerkers steeds meer zelfkennis bezitten en een beeld ontwikkelen van de toekomst van hun eigen werk en organisatie. Naast willen en kunnen bevat die vereiste zelfkennis ook elementen van durven en loslaten.

Proteus is voor mij een aansprekend beeld, omdat ik denk dat de drie kenmerken van Proteus mijn coaching en in de trainingen treffend samenvatten.

  • Vormverandering: de positieve waarde van (soms noodzakelijke) verandering en het kunnen versterken van wendbaarheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
  • Toekomst: mijn overtuiging dat ieder mens een besef kan ontwikkelen en leren kennen van zijn of haar toekomstige richting in leven en werk. Inzetbaarheid in werk is gekoppeld aan het leren inspelen op deze toekomst.
  • Het dutje: vernieuwing ontstaat door afstand te nemen en stil te staan bij de eigen vragen en thema’s.

“Feel the fear and do it anyway.”