Over Rieneke

Rieneke van Twillert

Ieder mens heeft een wens om van betekenis te (kunnen) zijn, daarvan ben ik overtuigd. Werk biedt daartoe bij uitstek mogelijkheden. Wanneer je je talent gebruikt, versterkt dat je zelfvertrouwen en geeft vervulling. Ik ben en blijf altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen om (nieuwe) ruimtes te verkennen in leven en werk.

Dat wat ik in mijn coaching aan jou te bieden heb, heb ik in mijn leven en werk zelf sterk doorleefd. Vanuit mijn opvoeding en (Bunschoten-Spakenburgse) achtergrond ken ik het belang van (hard) werken goed. Tegelijkertijd heb ik de ervaring dat werken meer kan en mag zijn dan alleen ‘moeten’, ‘plichtsbesef’ en ‘discipline’. Werk biedt ook de mogelijkheid van ‘willen’ en ‘kunnen’: het is ieders verlangen werk te doen dat bij hem of haar past. Om dit te kunnen realiseren is soms moed nodig en is het aan de orde stappen te zetten die je niet kunt overzien.

Moed is ook een kenmerk van mijn eigen loopbaan: begonnen als hulpverlener in Kampen en omgeving heb ik een loopbaan achter de rug met diverse en soms onverwachte wendingen en transities. Ik heb o.a. gewerkt als bedrijfsmaatschappelijk werker bij diverse bedrijven, als arbeids- en organisatieadviseur bij een arbodienst en als trainer, coach en leidinggevende in een opleidingscentrum.

Vanuit mijn onderneming Proteus werk ik als coach en trainer voor verschillende bedrijven in de regio Zwolle en Almelo. De gesprekken vinden plaats in mijn kantoor in Heino, in Almelo en op locatie.

In beweging komen gaat niet vanzelf: leven en werk hebben frustratie en stagnatie in zich. Het is mijn ervaring dat juist het eerlijk onderzoeken van deze frustratie en stagnatie de weg wijst naar inspiratie en vernieuwing. Het steeds weer aangaan van deze wisselwerking heeft mij veerkracht opgeleverd: het vermogen om wendbaar en weerbaar om te gaan met dat wat op je pad komt.

Wat mij kenmerkt zijn de woorden concreet, praktisch en direct: ik geef terug wat ik zie. Deze spiegeling helpt zicht te krijgen op het waarom. Ik moedig aan zowel je eigen weg te gaan als verbonden te blijven met anderen. Mijn manier van werken nodigt uit en biedt veiligheid en vertrouwen.

Ik ben lid van de BPSW (beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk).